Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

AMMATTIOPINNOT 70 OP

04KVK604 Ulkomainen opintojakso 15 op

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija

  • hankkii tutkintorakenteeseensa täydentäviä ja syventäviä aiheita
  • ymmärtää vieraan kielen ja kulttuurin vankan hallinnan merkityksen
  • oppii työskentelemään monikulttuurisessa ympäristössä
  • pystyy opiskelemaan ja kommunikoimaan vieraalla kielellä.

Sisältö

Vähintään 15 op laajuiset opinnot ulkomailla partnerioppilaitoksessa, opintosuunnitelma hyväksytettävä vastuuopettajalla.

Suoritustapa ja arviointi

Kohdemaan partnerioppilaitoksessa noudatettava arviointi ja määritetty suoritustapa. Arviointi hyväksytty/hylätty tai asteikolla 0-5.

Edeltävät opinnot

04KVK601 Kansainvälistyvä yritys
04KVK602 International Business Operations II.

  • No labels