Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

OPINTO-OPAS 2013-2014

KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 65 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 op

 

 

 

 

 

01SUO Asiantuntijaviestintä 4 op

 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01RUO Ruotsin kieli 3 op

 3

 

 

 

 

  • 01RUOK kirjallinen osio (1,5 op)

 

 

 

 

 

  • 01RUOS suullinen osio (1,5 op)

 

 

 

 

 

01ENG Vieras kieli ja viestintä 3 op

 3

 

 

 

 

01PJYT Yrittäjyysopinnot 4 op

 

 

 

 

Toimiva yritys 21 op

 

 

 

 

 

04LII802/1 Tuloksellinen työskentely 5 op

5

 

 

 

 

04LII602/2 Henkilöstö 4 op

4

 

 

 

 

04LII301/3 Taloushallinto 4 op

4

 

 

 

 

04LII602/4 Asiakassuhteet ja markkinointi 4 op

4

 

 

 

 

04LII602/5 Logistiikka 4 op

4    

Yrityksen ulkoinen toimintaympäristö 6 op

 

 

 

 

 

04LII602/6 Yritys ja kansantalous 3 op

3

 

 

 

 

04LII602/7 Yrityksen juridinen toimintaympäristö 3 op

3

 

 

 

 

Työvälineet 10 op

     

04LII603/1 Tekstit, taulukot ja esitysmateriaalit 6 op

6    

04LII603/2 Talous- ja rahoitusmatematiikka 4 op

4    

Kielet ja viestintä 14 op, voidaan suorittaa lukuvuosina 1-3

     

04LII604/1 Yritysviestintä 4 op

4    

Vieras kieli 10 op

10    

KOULUTUSOHJELMAN AMMATTIOPINNOT 85 OP

(sisältää vaihtoehtoiset ammattiopinnot 44 op)

1

2

3

4

suoritusvuosi

Asiakasosaaminen 10 op

 

 

 

 

 

04LIA801/1 Asiakkaan kohtaaminen 5 op 1)

 

 

 

 

04LIA801/2 Asiakassuhteen johtaminen 5 op 1)

5

 

 

 

 

Esimiestyöskentely 5 op

 

 

 

 

 

04LIA802/1 Esimiehenä toimiminen

3

 

 

 

 

04LIA802/2 Työlainsäädäntö

2

 

 

 

 

Projektinhallinta 10 op

 

 

 

 

 

04LIA804/1 Projektinhallintamenetelmät 5 op 1)

5

 

 

 

 

04LIA804/2 Projektinhallinnan taito 5 op 1)

5

 

 

 

 

Kannattavuuden hallinta 6 op 

 

 

 

 

 

04LIA803/1 Finanssimatematiikka 3 op

 

3

 

 

 

04LIA803/2 Johdon laskentatoimi 3 op

 

3

 

 

 

Tutkimusorientaatio 10 op

 

 

 

 

 

04TUT601 Tutkimusprosessi 5 op

 

5

 

 

 

04TUT602 Kvantitatiiviset menetelmät ja raportointi 5 op 2)

 

5

 

 

 

04TUT603 Kvalitatiiviset menetelmät ja raportointi 5 op 2)

 5   

VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT

2013-2014

     

Kannattavuuden hallinta, jatko 5 op

     

04LIA817/1 Tietotekniikka 3 op

     

04LIA817/2 Talouden suunnittelu ja seuranta 2 op

     

04LIA311 Sähköinen liiketoiminta 5 op 

     

04LOG7/1 Toimitusketjun hallinta 5 op

     

Pankki- ja rahoitusosaaminen 5 op

     

04LIA810/2 Pankkijuridiikka 2 op

     

04LIA810/3 Säästäminen ja sijoitustoiminta 3 op 

     

Yritysjuridiikka 10 op

     

04LIA812/1 Sopimus- ja kauppaoikeus 2 op

     

04LIA812/2 Luotonvalvonta ja saatavien perintä 3 op

     

04LIA812/3 Yhtiöoikeuden keskeinen sisältö 2 op

     

04LIA812/4 Talousrikosoikeus 3 op

     

Vastuullinen liiketoiminta 10 op

     

04LIA815/1 Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu kilpailukeinona 5 op

     

04LIA815/2 Ympäristöjohtaminen, -laskenta ja -raportointi 5 op

     

VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT 44 OP

2014-2015

1234suoritusvuosi 

Pankki- ja rahoitusosaaminen 5 op

     

04LIA810/1 Yritysrahoitus 5 op

     

Kansainvälinen toimintaympäristö 10 op

     

04LIA811/1 Kansainvälinen talous 3 op

     

04LIA811/2 Kansainvälinen sopimusoikeus 3 op

     

04LIA811/3 Kansainvälinen markkinointi ja logistiikka 4 op

     

Julkisten palveluiden kehittäminen 10 op

     

04LIA816/1 Julkishallinto ja julkisten hankintojen pelisäännöt 5 op

     

04LIA816/2 Julkisten palvelujen hankinta, kilpailutus ja laatu 5 op

     

Tilinpäätöksen laadinta 10 op

     

04LIA813/1 Kirjanpidon erityiskysymyksiä 3 op

     

04LIA813/2 ATK-sovellukset 3 op

     

04LIA813/3 Hyvä tilinpäätöskäytäntö 4 op

     

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Vapaasti valittavat opinnot voi valita liiketalouden alan

tai muiden koulutusyksiköiden tarjonnasta. Ks. erillinen opas.

 

 

 

 

 

HARJOITTELU 30 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

04TYÖ04 Harjoittelu 30 op

 

 

30

 

 

OPINNÄYTETYÖ 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Opinnäytetyö 15 op

 

 

15

 

 

04OPIN01 Opinnäytetyö 15 op

 

 

 

 

 

1) voidaan suorittaa lukuvuosina 1-2

2) valittava toinen opintojakso. Molemmat opintojaksot sisältävät Tieteellisen kirjoittamisen 2 op.

 aikuops1314-lt-liiketalous.pdf 15.4.2013

  • No labels