Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04LIA816/2  JULKISTEN PALVELUJEN HANKINTA, KILPAILUTUS JA LAATU 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa kuvata julkishallinnon palveluihin liittyvän käytännön hankintaprosessin kilpailutuksineen ja laatunäkökulmineen
  • ymmärtää hankintaprosesseja ja niihin liittyviä erityispiirteitä erilaisissa organisaatioissa
  • oppii hankintaprosessien parhaita käytäntöjä
  • osaa arvioida yksityisten palveluyritysten hyödyntämistä osana julkista palvelujärjestelmää.

Sisältö

Julkishallinnon palveluihin liittyvä käytännön hankintaprosessi, kilpailutus ja laatu. Erilaiset julkiset organisaatiot ja niiden ajankohtaiset haasteet. Hankintaprosesseihin liittyvät parhaat käytännöt.

Suoritustapa ja arviointi

Vuorovaikutteiset luennot, etätyöskentely, oppimistehtävät, case-työskentely ja harjoitustyö.

Harjoitustyö arvioidaan asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali.

  • No labels