Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kannattavuuden hallinta, jatko 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää yrityksen kriittisten menestystekijöiden merkityksen taloudelliselta kannalta
  • pystyy analysoimaan eri vaihtoehtojen vaikutuksia yrityksen menestymiseksi
  • ymmärtää toiminto- ja standardilaskennan periaatteet
  • hallitsee yrityksen tavallisimmat taloushallinnon  informaatiojärjestelmät ja raportoinnin.
  • No labels