Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kannattavuuden hallinta 6 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • tietää kannattavuuden hallinnan merkityksen talouden ohjauksessa
  • pystyy laatimaan laskentamalleja, joilla voidaan analysoida yrityksen kannattavuutta
  • tietää valmistusyrityksen laskentatoimen erityispiirteet
  • osaa itsenäisesti ratkaista johdon laskentatoimen ongelmia
  • hallitsee korko- ja koronkorkolaskennan.
  • No labels