Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04LIA 812/1 SOPIMUS- JA KAUPPAOIKEUS 2 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää myyjän ja ostajan aseman keskeisten sopimus- ja kauppaoikeuden osa-alueiden osalta
  • ymmärtää myyjän ja ostajan aseman keskeisten kansainvälisten sopimus- ja kauppaoikeuden osa-alueiden osalta.

Sisältö

Kansallisen ja kansainvälisen sopimus- ja kauppaoikeuden keskeinen osa

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, oppimistehtävät ja niiden suullinen esitys, kirjallinen oikeustapausanalyysi. Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali.

  • No labels