Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04LII301/3 TALOUSHALLINTO 4 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää taloushallinnon roolin ja laskentatoimen tehtävät yrityksessä
  • osaa laatia pienen yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen
  • hallitsee arvonlisäverotuksen toimintaperiaatteet
  • osaa arvioida tilinpäätöslaskelmien perusteella yrityksen taloudellista tilannetta

Sisältö

Laskentatoimen tehtävät, kirjanpitovelvollisuus yritystoiminnassa, tilikauden kirjanpidon vaiheet, tiliryhmät ja kirjaussäännöt, hankintamenon jaksottaminen, arvonlisäveron määräytyminen ja kirjaaminen, tilinpäätösasiakirjat

Suoritustapa ja arviointi

1. Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla, harjoitustehtävät ja tentti
2. Etäopetus: Itsenäinen oppimistehtävä, yritysportfolio
Arviointi asteikolla 1 – 5.

Opiskelumateriaali

Tomperi, S. 2013. Käytännön kirjanpito ja harjoituskirja. Edita. Lähiopetuksessa ja Repussa tarjottava materiaali.

  • No labels