Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04LIA 812/4 TALOUSRIKOSOIKEUS

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää miten rikosoikeus ja sen yleiset opit  toimivat
  • opiskelija tutustuu talousrikosoikeuden osalta rikosoikeuden erityiseen osaan, esitutkinnan osalta poliisin talousrikostutkinnan käytänteisiin sekä talousrikosoikeuteen asianajotoiminnan näkökulmasta.

Sisältö

Rikosoikeuden yleiset opit, talousrikosoikeus

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, kirjallinen, laajahko, seminaarityö ja sen suullinen esittäminen. Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Uudistuva talousrikosoikeus, Raimo Lahti & Pekka Koponen (toim.) sekä muu ajantasainen talousrikosoikeutta käsittelevä kirjallisuus, erityisesti www.edilex.fi josta ”lakikirjasto”. Verkkomateriaalin käyttöohjeistusta saatavissa kampus-kirjastosta.
Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali.

  • No labels