Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04LOG7/1 Toimitusketjun hallinta 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää toimitusketjun tärkeyden yrityksen oman kilpailukyvyn ja asiakkaalle tuotetun hyödyn aikaansaamisessa.

Sisältö

Johdatus logistiikkaan ja toimitusketjuihin, toimitusketjujen teknologiaratkaisujen kehityssuunnat, teollisuuden ja kaupan rakenne Suomessa, toimitusketjujen kansainvälistyminen, läpinäkyvyys ja yhteistyö arvoketjussa, toimitusketjujen tulevaisuus.

Edeltävät opinnot

04LII602/5 Logistiikka

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, vierailevat luennoitsijat, teoreettisanalyyttinen oppimispäiväkirja, artikkelianalyysi.

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali.

  • No labels