Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04LII602/6 YRITYS JA KANSANTALOUS 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää kansantalouden toiminnan peruslainalaisuudet
  • hallitsee kuluttaja- ja tuottajateorian peruskäsitteet
  • ymmärtää markkinamekanismin toiminta-ajatuksen
  • ymmärtää suhdannevaihtelun perusajatuksen.

Sisältö

Mikro- ja makrotalousteorian peruskäsitteet

Suoritustapa ja arviointi

Lähiopetus, tehtäväpaketti.

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Pekkarinen, J & Sutela, P. 2004. Avain kansantaloustieteeseen. WSOY, Porvoo. Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali.

  • No labels