Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

OPINTO-OPAS 2013-2014

KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 60 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 op

 

 

 

 

14

01SUO Asiantuntijaviestintä 4 op

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01RUO Ruotsin kieli 3 op

3

 

 

 

 

  • 01RUOK kirjallinen osio (1,5 op)

 

 

 

 

 

  • 01RUOS suullinen osio (1,5 op)

 

 

 

 

 

01ENG Vieras kieli ja viestintä 3 op

3

 

 

 

 

01PJYT Yrittäjyysopinnot 4 op

 

4

 

 

 

Toimiva yritys 21 op

 

 

 

 

 21

04LII802/1 Tuloksellinen työskentely 5 op

5

 

 

 

 

04LII602/2 Henkilöstö 4 op

4

 

 

 

 

04LII301/3 Taloushallinto 4 op

4

 

 

 

 

04LII602/4 Asiakassuhteet ja markkinointi 4 op

4

 

 

 

 

04LII602/5 Logistiikka 4 op

4    

Yrityksen ulkoinen toimintaympäristö 6 op

 

 

 

 

 6

04LII602/6 Yritys ja kansantalous 3 op

3

 

 

 

 

04LII602/7 Yrityksen juridinen toimintaympäristö 3 op

3

 

 

 

 

Työvälineet 10 op

 

 

 

 

 10

04LII603/1 Tekstit, taulukot ja esitysmateriaalit 6 op

6

 

 

 

 

04LII603/2 Talous- ja rahoitusmatematiikka 4 op

4

 

 

 

 

Kielet ja viestintä 9 op, voidaan suorittaa lukuvuosina 1-3

     9

04LII604/1 Yritysviestintä 4 op

         4     

Englanti 5 op

         5     

AMMATTIOPINNOT 90 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Yhteiskuntavastuu toimitusketjun hallinnassa 15 op

 

 

 

 

 15

04LOG607/1 Toimitusketjun hallinta 5 op

5

 

 

 

 

04LOG607/2 Yhteiskuntavastuun toteutuminen toimitusketjussa 6 op

6

 

 

 

 

04ENG806 Logistics English 4 op

4

 

 

 

 

Ostotoiminta ja juridiikka 10 op

 

 

 

 

 10

04LOG602/1 Ostotoiminta 3 op

3

 

 

 

 

04LOG602/2 Sopimisen ja kaupan juridiikka 4 op

4

 

 

 

 

04LOG602/3 Julkiset hankinnat 3 op

3

 

 

 

 

04LOG604 Pakkaus- ja varastointitoiminnot 5 op

 

5

 

 

5

04LOG605 Kuljetustoiminta 5 op

5

 

 

 

04LOG608 Yrityksen rahoituspalvelut 5 op

5

 

 

 

5

Tutkimusorientaatio 10 op

 

 

 

 

10

04TUT601 Tutkimusprosessi 5 op

5

 

 

 

 

04TUT602 Kvantitatiiviset menetelmät ja raportointi 5 op 1) vaihtoehtoinen

 

5

 

 

 

04TUT603 Kvalitatiiviset menetelmät ja raportointi 5 op 1) vaihtoehtoinen

 5   

Kansainvälisen toimitusprosessin hallinta 10 op

 

 

 

 

10

04LOG901/1 Kansainvälinen talouspolitiikka 3 op

 

3

 

 

 

04LOG901/2 Kansainvälinen markkinointi ja logistiikka 7 op

 

7

 

 

 

Logistiikkastrategiat ja toimitusketjun johtaminen 10 op

    10

04LOG902/1 Logistiikkastrategia 5 op

  5  

04LOG902/2 Esimiestyöskentely 5 op

  5  

 04LOG903 Logistiikan sähköiset sovellukset 5 op

  5   

 04LOG904 Kehittämisprojekti 5 op

  5   

VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT 10 OP

    10

04LOG911 Kansainväliset logistiikkapalvelut 5 op 1) opintovuosien 2-3 aikana

 5   

04LOG912 Tuotannon johtaminen 5 op 1) opintovuosien 2-3 aikana

 5   

Voit valita myös liiketalouden yhteisistä vaihtoehtoisista ammattiopinnoista

tai liiketalouden eri suuntautumisopintojen pakollisista ammattiopinnoista.

     

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Vapaasti valittavat opinnot 15 op

 

 

 

 

15

HARJOITTELU 30 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Harjoittelu 30 op

 

 

 

 

30

04TYÖ04 Harjoittelu 30 op

 

 

30

 

 

OPINNÄYTETYÖ 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Opinnäytetyö 15 op

 

 

 

 

15

04OPIN01 Opinnäytetyö 15 op 1) opintovuosien 3-4 aikana

 

 

 

 

 

aikuops1314-lt-logistiikka.pdf 16.4.2013 

  • No labels