Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04LII605 KULJETUSTOIMINTA 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • tuntee eri kuljetusmahdollisuudet ja ymmärtää kuljettamisen merkityksen arvoketjun kannalta
  • tietää ja ymmärtää kuljetusoikeuden eri kuljetusmuodoissa.

Sisältö

Kuljetusmuodot ja -välineet, kuljetussuunnittelu ja –hinnoittelu, kuljetusvakuutus, kuljetusasiakirjat, kuljetusoikeus eri kuljetusmuodoissa

Edeltävät opinnot

04LII602/5 Logistiikka

Suoritustapa ja arviointi

Tentti, oppimistehtävät, caset, vierailija/vierailu.

Arviointi asteikolla 1-5. Kuljetusoikeuksien osin: Arviointi hyväksytty-hylätty (vastaa vähintään tasoa 3), kirjallinen palaute.

Opiskelumateriaali

Jouni Karhunen, Reijo Pouri, Jouko Santala, Kuljetukset ja varastointi, Suomen Logistiikkayhdistys ry 2004. Lena Sisula-Tulokas, Kuljetusoikeuden perusteet, Talentum, uusin painos. Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali.

  • No labels