Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Logistiikkastrategiat ja toimitusketjun johtaminen 10 op

Kokonaisuus keskittyy toimitusketjun hallinnan kannalta kriittisten elementtien tunnistamiseen ja hallitsemiseen: logistiikkastrategia ohjaa koko toimitusketjua, oikeanlainen esimiestyö mahdollistaa tuloksellisen toiminnan.

  • No labels