Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04LII604 PAKKAUS- JA VARASTOINTITOIMINNOT 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • tietää pakkaus- ja varastointitavat ja toiminnot
  • ymmärtää em. toimintojen merkityksen yrityksen toimivuuteen ja yrityksen talouteen
  • osaa soveltaa pakkaus- ja varastointitoimintojen kehittämismenetelmiä.

Sisältö

Pakkaus- ja varastointitavat ja toiminnot,  ohjaus- ja tehokkuuden mittaus, varastojen ja pakkauksen suunnittelu

Edeltävät opinnot

04LII602/5 Logistiikka

Suoritustapa ja arviointi

Verkko-oppimistehtävät.

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Pakkaaminen: Perustiedot pakkauksista ja pakkaamisesta, toimittajat Järvi-Kääriäinen, Leppänen-Turkula, Hki 2002, opintopaketti, Jouni Karhunen, Reijo Pouri, Jouko Santala, Kuljetukset ja varastointi, Suomen Logistiikkayhdistys ry 2004. Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali.

  • No labels