Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04LOG912 TUOTANNON JOHTAMINEN 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa antaa esimerkkejä eri tuotantomuodoista ja niiden valintaan liittyvistä tekijöistä
  • pystyy selittämään tuotannon eri vaiheet ja tuotannon suunnittelun merkityksen.
  • saa kokonaisnäkemyksen siitä, kuinka yrityksen eri prosessit mukaan lukien logistiikka kytkeytyvät tuotannon toimintoihin
  • osaa mallintaa ja arvioida valitsemansa tuotantoympäristöön liittyvän prosessin
  • saa valmiudet kehittää tuotantoprosessia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Sisältö

Tuotantomuodot, niiden valintaperusteet, tuotannon eri vaiheet sekä prosessien mallintamismenettelyt ja prosessiajattelun hyödyntäminen tuottavuuden sekä laadun kehittämisessä, erilaiset valmistusmenetelmät ja laatutyökalut

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, yhteistoiminnallinen oppiminen, oppimistehtävät. Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen.

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali.

  • No labels