Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Yhteiskuntavastuu toimitusketjun hallinnassa 15 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • tuntee kaupan ja teollisuuden toimitusverkostojen vaihtoehdot ja valintaperusteet
  • tuntee Corporate Social Responsibilityn  (CSR:n) periaatteet ja sertifioinnit
  • osaa hankkia CSR:n sovelluksia esitteleviä tietoja
  • osaa tulkita  CSR:n ohjeistusta oman yrityksen /case-yrityksen kannalta
  • osaa kehittää yrityksen toimintoja CSR:n näkökulmasta
  • hallitsee aihealueen terminologian suomeksi ja englanniksi.
  • No labels