Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04ESP202 ESPANJAN ALKEET 2, 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • selviytyy ravintolassa ja ostotilanteissa
  • osaa kertoa päivän rutiineista, lomasta ja keskustella säästä
  • osaa kertoa kotikaupungistaan, asunnostaan ja neuvoa tietä
  • osaa vuokrata asunnon, kertoa mielipiteensä ja kertoa, mitä on tehnyt.

Sisältö 

Kielen perusrakenteiden ja tavallisimpien ilmausten oppiminen.

Edeltävät opinnot 

04ESP201 Espanjan alkeet 1, 5 op.

Suoritustapa ja arviointi 

Osallistuminen lähiopetukseen. Etätehtävät Repussa, Kirjallinen ja suullinen tentti.

Arviointi asteikolla 1-5.

 

Opiskelumateriaali 

Mäkinen, M. Riiho, U. Torvinen, M. 2006. Qué tal 1 Tammi, Helsinki

Tekstit ja sanastot, Kielioppi ja harjoitukset.

  • No labels