Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04ESP203 ESPANJAN JATKOKURSSI, 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • oppii menneen ajan aikamuodot ja käyttöerot
  • oppii ymmärtämään yksinkertaisia menneessä ajassa kirjoitettuja tekstejä
  • oppii ilmaisemaan itseään menneen ajan aikamuodoilla
  • oppii ymmärtämään puhetta, jossa on käytetty mennyttä aikaa.

Sisältö

Sanavaraston laajentaminen ja verbiopin syventäminen.

Edeltävät opinnot

04ESP203 Espanjan alkeet 2, 5 op, tai vastaavat tiedot

Suoritustapa ja arviointi

Osallistuminen lähiopetukseen, portfolio, kirjallinen tentti.

Arviointi asteikolla 1-5.

 

Opiskelumateriaali

Mäkinen, M. Riiho, U. Torvinen, M. 2006. Qué tal 1 Tammi, Helsinki

Tekstit ja sanastot, Kielioppi ja harjoitukset.

  • No labels