Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04VEN204 KAUPALLISEN KIELEN PERUSTEET 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • hallitsee kielen keskeiset rakenteet 
  • osaa pyytää puhelimeen, jättää soittopyynnön, välittää viestejä 
  • pystyy sopimaan tapaamisajasta
  • pystyy keskustelemaan tilauksista.

Sisältö

Puhelinterminologia puhelimeen vastaamisesta puhelun lopettamiseen, venäläisten nimien taivutukset, modaaliset sanat, ajan ilmauksia, viestit puhelinvastaajaan, pyyntöjen esittäminen.

Edeltävät opinnot

04VENAL201 Venäjän alkeet 1, 5 op, 04VENAL202 Venäjän alkeet 2, 5 op tai vastaavat tiedot.

Suoritustapa ja arviointi

Kirjallinen tentti, aktiivinen osallistuminen.

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Ojanen, S-L, Laurila-Hellman, E. & Prokkola, I. 2011. Sekret uspeha 1. Yrityksen viestintää. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu.

  • No labels