Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04ESP206 OPINTOMATKA MADRIDIIN 5 OP

Osaamistavoitteet

Kielikylpy espanjalaiseen kulttuuriin:

  • opiskelija motivoituu käyttämään kieltä
  • oppii ymmärtämään enemmän espanjalaisten puhetta
  • tutustuu espanjalaisiin tapoihin ja kulttuuriin
  • pääsee tutustumaan siihen, miten Suomea ja suomalaisia tuotteita markkinoidaan Espanjassa.

Sisältö

Yritysvierailut, tapakulttuuri ja tärkeimmät museot.

Edeltävät opinnot

04ESP202 Espanjan alkeet 2, 5 op (vähimmäisvaatimus)

Suoritustapa ja arviointi

Osallistuminen matkajärjestelyihin, valmistavaan lähiopetukseen ja oppimispäiväkirja matkalta espanjaksi.
Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Opintomoniste, esitteet, Internet, videot.

Aika

Kevät 2013. Kurssi toteutetaan joka toinen vuosi.

  • No labels