Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04RAN201 RANSKAN ALKEET 1, 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa ranskan ääntämissäännöt ja intonaation
  • osaa reagoida ja selviytyy auttavasti ranskan kielellä
  • osaa kertoa itsestään, ja perheestään
  • osaa lukea helppoja tekstejä ja ymmärtää ohjeita
  • osaa tilata kahvilassa ja kysyä hintaa.

Sisältö

Ääntämis- ja intonaatiosäännöt, säännöllisten verbien ja tärkeimpien epäsäännöllisten verbien preesenstaivutus, partitiivi, pronominit ja sanajärjestys.

Suoritustapa ja arviointi

Osallistuminen lähiopetukseen. Tehtäviä kurssin opetusympäristössä Repussa. Kirjallinen tentti.

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Nivanka, E. & Sutinen, S. 2004. Chez Marianne 1. Ranskaa aikuisille. Finn Lectura, Helsinki.
tai englanninkielinen versio: Chez Marianne 1. French for beginners.

  • No labels