Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04RAN202 RANSKAN ALKEET 2, 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa ranskan kielen alkeet
  • osaa ilmaista itseään ja kertoa mieltymyksistään
  • ymmärtää helppoja tekstejä ja kuultua puhetta
  • osaa kertoa menneen ajan tapahtumista.

Sisältö

Aikamuodot (erityisesti menneen ajan muodot). Pronominit, adjektiivien  vertailumuodot.

Edeltävät opinnot

04RAN201 Ranskan alkeet 1, 5 op, tai vastaavat tiedot.

Suoritustapa ja arviointi

Osallistuminen lähiopetukseen, tehtäviä kurssin opetusympäristössä Repussa. Kirjallinen tentti.

Arviointi asteikolla 1-5.

 

Opiskelumateriaali

Nivanka, E. & Sutinen, S. 2004. Chez Marianne 1. Finn Lectura, Helsinki.
Tai englanninkielinen versio: Chez Marianne 1. French for beginners.

  • No labels