Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04RAN203 RANSKAN JATKOKURSSI, 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  •  syventää ranskan kielen rakenteiden, erityisesti verbikieliopin hallintaa ja kartuttaa  sanavarastoaan.

Sisältö

Kieliopin perusasioiden kertausta, menneen ajan aikamuodot, partisiipin preesens ja gerundi, futuuri, konditionaali ja ehtolauseet, subjunktiivi

Edeltävät opinnot

04RAN202 Ranskan alkeet 2, 5 op, tai vastaavat tiedot. Kurssi sopii lukion lyhyen kielen lukeneille kertauskurssiksi

Suoritustapa ja arviointi

Osallistuminen lähiopetukseen. Tehtäviä kurssin opetusympäristössä Repussa. Kirjallinen tentti.

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Lidén, K. & Soldén, A. 2002. Pique-nique 3. Ranskan kielen jatkokurssi. Finn Lectura, Helsinki.

  • No labels