Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04SAK201 SAKSAN ALKEET 1, 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa esittäytyä, ilmoittaa henkilötietonsa, kertoa opiskelusta ja työtehtävistä, asumisesta ja kotipaikasta sekä esittää kysymyksiä ja opastaa vieraita.

Sisältö

Epämääräinen ja määräinen artikkeli, persoonapronominit,possessiivipronomineit, akkusatiivi, verbin preesens, lukusanat, kelloajat, viikonpäivät, kuukaudet.

Suoritustapa ja arviointi

Osallistuminen lähiopetukseen, kirjallinen ja suullinen tentti.

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Kauppi, E. & Simon H. 2001. Fahrplan, tekstit ja sanastot; Fahrplan, kielioppi ja harjoitukset. Tammi, Helsinki.kappaleet 1-8.

  • No labels