Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04SAK202 SAKSAN ALKEET 2, 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa asioida puhelimessa, hotellissa  ja selviytyy matkustamiseen liittyvissä tilanteissa sekä kertoo työpaikasta ja tekee kysymyksiä.

Sisältö

Modaaliverbit, sijamuodot ja prepositiot , mennyt aika, adjektiivit

Edeltävät opinnot

04SAK201 Saksan alkeet 1, 5 op tai vastaavat tiedot.

Suoritustapa ja arviointi

Osallistuminen lähiopetukseen, kirjallinen ja suullinen tentti.

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Kauppi, E. & Simon H. 2001. Fahrplan, tekstit ja sanastot; Fahrplan, kieliopppi ja harjoitukset. Tammi, Helsinki, kappaleet 9-14.

  • No labels