Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04RUO201 SVENSKA I ARBETSLIVET 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa kertoa omasta alastaan suullisesti ja kirjallisesti
  • suoriutuu suullisesti ja kirjallisesti yrityksen keskeisistä viestintätilanteista

Sisältö

Vierailuohjelmat, yritysvierailut, messut, työmatkat. Kysely, tarjous, tilaus, reklamaatio.

Suoritustapa ja arviointi

Lähiopetus, harjoitus- ja oppimistehtävät, materiaalitentti sekä mahdolliset ulkopuoliset luennot.
Arviointi asteikolla 0-5.

Opiskelumateriaali

Tolkki, J.& Öhman, M. Perspektiv på affärssvenska.  WSOY 2009 tai uudempi.

  • No labels