Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04VEN205 YRITYSVIERAILUT 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa laatia yhteydenottokirjeen/vastata yhteydenottokirjeeseen
  • osaa esitellä yrityksen toimitilat ja työtoverit
  • pystyy toimimaan yrityksen liiketuttavien isäntänä
  • pystyy selventämään vierailuohjelmaa sekä kertomaan paikkakunnan nähtävyyksistä
  • osaa laatia pienimuotoisen yritysesittelyn.

Sisältö

Kutsukirjeen kirjoittaminen ja vastaus, yritysesittelyn laatiminen ja esittäminen, ammattinimikkeet, verbien aspektit, nähtävyyksistä kertominen, yrityksen vieraiden isännöintiin liittyvät tilanteet

Edeltävät opinnot

04VEN204 Kaupallisen kielen perusteet 5, op tai vastaavat tiedot

Suoritustapa ja arviointi

Osallistuminen lähiopetukseen, etätehtävät, yritysesittelyn laatiminen ja esittäminen, kirjallinen tentti.

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Ojanen, S-L, Laurila-Hellman, E & Prokkola, I. 2011. Sekret uspeha 1. Yrityksen viestintää. Aalto-yliopiston  kauppakorkeakoulu.

  • No labels