Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04JOV110/2 HYVINVOIVA ORGANISAATIO 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää yksilön toimintakyvyn peruselementit ja haasteet nykypäivän organisaatioissa
  • opiskelijalle muodostuu kokonaiskäsitys henkilöstöjohtamisen ja yksilön toimintakyvyn välisestä vuorovaikutuksesta sekä hyvinvoivan organisaation osatekijöistä.

Sisältö

Yksilön toimintakyky, stressi ja jaksaminen, yksilön hyvinvointi sekä kehittyminen, työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen.

Edeltävät opinnot

Ensimmäisen vuoden perusopinnot.

Suoritustapa ja arviointi

Projektityö ja oppimistehtävät.

Opiskelumateriaali

Repussa tarjottava materiaali.

  • No labels