Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04TAL610/5 INVESTOINTIEN KANNATTAVUUS 2 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • oppii tarkastelemaan investointien kannattavuutta
  • perehtyy eri laskentamenetelmiin ja vertailee vaihtoehtoisten investointien kannattavuutta eri menetelmien avulla.

Sisältö

Investointilaskelmien käsitteet, laskentamenetelmät, laskentamenetelmien vertailu

Edeltävät opinnot

Talous- ja rahoitusmatematiikka (tai vastaavat tiedot)

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, kirjallinen tentti.

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Saaranen, Kolttola, Pösö. Liike-elämän matematiikka kappale 9.

Lähiopetuksessa ja Repussa tarjottava materiaali.

  • No labels