Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04JOV111/2 OSAAMISEN JOHTAMINEN 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa yksilön, tiimin ja organisaation osaamisen johtamisen perusteet ja sovellukset
  • ymmärtää osaamisen arvioinnin merkityksen organisaation kehittämisessä.
  • ymmärtää, että yksilön, yrityksen ja organisaation osaaminen on kehittyvä ja kehitettävä prosessi.

Sisältö

Johtamisen arviointi ja erilaisten yritystilanteiden analyyttinen ja kehittävä edistäminen. Osaamisen hallinnan menetelmät ja arviointi, kuten Dacum. Kehityskeskustelut johtamisen välineenä.

Suoritustapa ja arviointi

Oppimistehtävät, caset, projektit, mobiisovellukset ja virtuaaliset oppimistavat.

Opiskelumateriaali

Kirjavainen, Paula, Lähteenmäki, Satu, Salmela, Hannu, Saru, Essi (toim.) 2005. Monta tietä oppivaan organisaation. Turun Kauppakorkeakoulun julkaisuja (osin artikkelit); luentomateriaali, muu materiaali, vierailevat luennoitsijat.

  • No labels