Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04TAL616/2 PALKKAHALLINTO 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää palkkauksen ja palkitsemisen merkityksen motivoivan vaikutuksen yrityksen tuloksellisessa toiminnassa
  • hallitsee työlain ja erilaisten työehtosopimusten soveltamisen käytännön palkanlaskentaan
  • osaa erilaiset palkkausperusteet, palkanlaskennan käytännön toteutuksen  ja viranomaisraportoinnin.

Sisältö

Palkkahallinnon tehtävät ja palkan muodostuminen, työtulon verotus ja palkasta tehtävät muut vähennykset. Luontoisedut ja kustannusten korvaukset, työaika ja vuosiloman määräytyminen, työnantajan maksut, tilitykset ja ilmoitukset, palkkakirjanpito ja –raportointi.

Edeltävät opinnot

Talouden ohjaus.

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, oppimistehtävät, tentti.

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Syvänperä, O. Turunen, L. Uusin painos. Palkkavuosi. Edita. Helsinki.

  • No labels