Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

47AOSK005 Sovelluskehitys 5 op 

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sovelluskehittimien yleiset piirteet ja osaa opeteltavien työvälineiden avulla tuottaa toimivia sovelluksia graafisille käyttöjärjestelmille.

Sisältö

  • Graafiset sovelluskehitysympäristöt
  • Graafiset kontrolliobjektit ja käyttöliittymä
  • Tiedostonkäsittely
  • Tietokannat
  • Oliomallin (UML) implementointi

Suoritustapa ja arviointi

Opintojaksolla tutustutaan työvälineiden tarjoamiin tekniikoihin tekemällä runsaasti pieniä harjoitusohjelmia. Jakson aikana toteutetaan myös isompi koko moduuliin liittyvä ohjelmointitehtävä. Jaksoon liittyy myös kurssikoe.

Opiskelumateriaali

Opettajan erikseen jakama tai osoittama materiaali.

  • No labels