Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04JOV111 Tulevaisuuden organisaatiot 10 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää oppivan ja älykkään organisaation sekä johtamisen suhteen.
  • osaa analysoida ja soveltaa itsensä, tiimin ja organisaation johtamisen periaatteita organisaation tavoitteelliseen kehittämiseen
  • osaa käyttää mobiili- ja virtuaalitekniikkaa ja –ympäristöjä osaamisen ja tiedon hallintaan.
  • No labels