Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

OPINTO-OPAS 2013-2014

KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 op

 

 

 

 

 

01SUO Asiantuntijaviestintä 4 op

4

 

 

 

 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01RUO Ruotsin kieli 3 op

3

 

 

 

 3

  • 01RUOK kirjallinen osio (1,5 op)

 

 

 

 

 

  • 01RUOS suullinen osio (1,5 op)

 

 

 

 

 

01ENG Vieras kieli ja viestintä 3 op

3

 

 

 

 3

01PJYT Yrittäjyysopinnot 4 op

 

4

 

 

 4

Toimiva yritys 21 op

 

 

 

 

 

04LII802/1 Tuloksellinen työskentely 5 op

5

 

 

 

 5

04LII602/2 Henkilöstö 4 op

4

 

 

 

 4

04LII301/3 Taloushallinto 4 op

4

 

 

 

 4

04LII602/4 Asiakassuhteet ja markkinointi 4 op

4

 

 

 

 4

04LII602/5 Logistiikka 4 op

4    4

Yrityksen ulkoinen toimintaympäristö 6 op

 

 

 

 

 

04LII602/6 Yritys ja kansantalous 3 op

3

 

 

 

 3

04LII602/7 Yrityksen juridinen toimintaympäristö 3 op

3

 

 

 

 3

Työvälineet 10 op

     

04LII603/1 Tekstit, taulukot ja esitysmateriaalit 6 op

6    6
04LII603/2 Talous- ja rahoitusmatematiikka 4 op4    4

 Kielet ja viestintä 19 op

     

 04LII604/1 Yritysviestintä 4 op

         4

        10

         5

 4
  • 1. vieras kieli 10 op
 10
  •  2. vieras kieli 5 op
 15

AMMATTIOPINNOT 80 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

04MAR801 Asiakkuuksien hallinta 10 op

 

 

 

 

 

04MAR801/1 Asiakkuuksien hallinnan periaatteet 7 op

 

 

7

 

 7

04MAR801/2 Tietokannat asiakkuuksien hallinnassa 3 op

 

 

3

 

 3

04MAR802 Brandin rakentaminen ja lanseeraus 15 op

 

15

 

 

 15

04MAR803 Henkilökohtainen kansainvälistyminen 5 op

          5 5

04MAR804 Markkinoinnin operatiivinen päätöksenteko 10 op

 

 

 

 

 

04MAR804/4 Katetuottolaskenta ja kassavirrat 4 op

 

 

 

 4

04MAR804/2 Markkinoinnin juridiikka 3 op

 

 

 

 3

04MAR804/3 Yrityspeli 3 op

 

 

 

 3

04MAR604 Markkinoinnin projekti 5 op

 

    5

 

 5

04TUT600 Tutkimusorientaatio 10 op

 

 

 

 

 

04TUT600/1 Tutkimusprosessi 5 op

     

04TUT600/2 Kvantitatiiviset menetelmät ja raportointi 5 op *

     

04TUT600/3 Kvalitatiiviset menetelmöt ja raportointi 5 op *

     

Vaihtoehtoiset ammattiopinnot 25 op

       25    25

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Vapaasti valittavat opinnot 15 op

          15

 15

HARJOITTELU 30 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Harjoittelu 30 op

 

 

30

 

 30

OPINNÄYTETYÖ 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Opinnäytetyö 15 op

 

 

   15

 15

* Valittava toinen opintojakso. Molemmat opintojaksot sisältävät Tieteellisen kirjoittamisen 2 op.

 ops1314-lt-markkinointi.pdf 16.5.2013

 

  • No labels