Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

OPINTO-OPAS 2013-2014

KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 op

 

 

 

 

 

01SUO Asiantuntijaviestintä 4 op

4

 

 

 

 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01RUO Ruotsin kieli 3 op

3

 

 

 

 3

  • 01RUOK kirjallinen osio (1,5 op)

 

 

 

 

 

  • 01RUOS suullinen osio (1,5 op)

 

 

 

 

 

01ENG Vieras kieli ja viestintä 3 op

3

 

 

 

 3

01PJYT Yrittäjyysopinnot 4 op

 

4

 

 

 4

Toimiva yritys 21 op

 

 

 

 

 

04LII802/1 Tuloksellinen työskentely 5 op

5

 

 

 

 5

04LII602/2 Henkilöstö 4 op

4

 

 

 

 4

04LII301/3 Taloushallinto 4 op

4

 

 

 

 4

04LII602/4 Asiakassuhteet ja markkinointi 4 op

4

 

 

 

 4

04LII602/5 Logistiikka 4 op

4    4

Yrityksen ulkoinen toimintaympäristö 6 op

 

 

 

 

 

04LII602/6 Yritys ja kansantalous 3 op

3

 

 

 

 3

04LII602/7 Yrityksen juridinen toimintaympäristö 3 op

3

 

 

 

 3

Työvälineet 10 op

     

04LII603/1 Tekstit, taulukot ja esitysmateriaalit 6 op

6    6

04LII603/2 Talous- ja rahoitusmatematiikka 4 op

4    4

Kielet ja viestintä 19 op

     

04LII604/1 Yritysviestintä 4 op

         4 4

1. vieras kieli 10 op

        10 10

2. vieras kieli 5 op

         5 5

AMMATTIOPINNOT 80 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

04TAL801 Kirjanpito ja tilinpäätös 10 op

 

 

 

 

 

04TAL801/1 Kirjanpidon erityiskysymyksiä 3 op

 

   3

 

 3

04TAL801/2 Atk-sovellukset 3 op

 

   3

 

 3

04TAL801/3 Tilinpäätöksen laadinta 4 op

 

   4

 

 4

04TAL802 Verotus ja tilinpäätössuunnittelu 10 op

 

 

 

 

 

04TAL802/1 Vero-oikeus 3 op

 

   3

 

 3

04TAL802/2 Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu 3 op

 

   3

 

 3

04TAL802/3 Arvonlisäverotuksen erityiskysymyksiä 2 op

 

   2 

 

 2

04TAL802/4 Kansainvälinen arvonlisäverotus 2 op

    2    2

04TAL804 Kannattavuuden hallinta 10 op

 

 

 

 

 

04TAL804/1 Talousmatematiikka 2 op

 

2

 

 

 2

04TAL804/2 Tietotekniikka 2 op

 

2

 

 

 2

04TAL804/3 Johdon laskentatoimi 4 op

 

4

 

 

 4

04TAL804/4 Asiakassuhteet 2 op

 

2

 

 

 2

04TAL805 Henkilökohtainen kansainvälistyminen 3 op

 

   3

 

 3

04TAL806 Taloushallinnon projekti 5 op

         5

 5

04LIY801 Ideasta yritystoiminnaksi 10 op

 

 

 

 

 

04LIY801/3 Johdon laskentatoimen perusteet 3 op

 3   3
04LIY801/1B Rahoitusuunnittelu 2 op 2   2

04LIY801/2A Liiketoimintaoikeus 3 op

 3   3
04LIY801/2B Liiketoimintasuunnitelma 2 op 2   2

04TUT600 Tutkimusorientaatio 10 op

     

04TUT601 Tutkimusprosessi 5 op

    5  5

04TUT602 Kvantitatiiviset menetelmät ja raportointi 5 op*

    5  5

04TUT603 Kvalitatiiviset menetelmät ja raportointi 5 op *

    5  5

Vaihtoehtoiset ammattiopinnot 22 op

       22    22

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Vapaasti valittavat opinnot 15 op

        15

 15

HARJOITTELU 30 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Harjoittelu 30 op

 

 

30

 

 30

OPINNÄYTETYÖ 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Opinnäytetyö 15 op

 

 

    15

 15

(* Valittava toinen opintojakso. Molemmat opintojaksot sisältävät Tieteellisen kirjoittamisen 2 op.)

 ops1314-lt-taloushallinto.pdf 30.4.2013

  • No labels