Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

KOULUTUSOHJELMAN AMMATTIOPINNOT 80 OP

04LIY801 Ideasta yritystoiminnaksi 10 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää liiketoiminnan eri osa-alueiden kytkeytymisen toisiinsa
  • osaa analyyttisesti tarkastella ja suunnitella liiketoiminnan eri osa-alueita
  • osaa lainsäädännön vaateet yritystoimintaa käynnistettäessä, eri yritysmuotoja perustettaessa ja hallinnoitaessa sekä markkinoilla kilpailtaessa
  • ymmärtää kirjausketjun tositteesta tuloslaskelmaan ja taseeseen
  • osaa laatia perustettavan yrityksen rahoitussuunnitelmat ja arvioida toiminnan kannattavuutta  sekä tuntee kotimaiset ja kansainväliset maksutavat.
  • No labels