Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

KOULUTUSOHJELMAN AMMATTIOPINNOT 80 OP

04TAL804 Kannattavuuden hallinta 10 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää  kannattavuuden hallinnan merkityksen talouden ohjauksessa
  • osaa rakentaa laskentamalleja, joilla tuotetaan informaatiota johdon päätöksenteon tueksi
  • pystyy analysoimaan eri vaihtoehtojen vaikutuksia yrityksen menestymiseksi
  • ymmärtää asiakaslähtöistä  ajattelua yrityksen menestystekijänä
  • kykenee ratkaisemaan  lineaarista optimointia hyväksikäyttäen  liiketaloudellisia ongelmia.
  • No labels