Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04TAL804/1 TALOUSMATEMATIIKKA 2 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • pystyy jäsentämään, analysoimaan ja ratkaisemaan liiketaloudellisia ongelmia lineaarista optimointia hyväksikäyttäen.

Sisältö

Kahden tuntemattoman lineaarinen epäyhtälöryhmä ja sen graafinen ratkaiseminen, lineaarista optimointia graafisesti, ongelman muotoilu lineaarisen optimoinnin mukaisesti, lineaarisen mallien ratkaisu sekä ratkaisun tulkinta.

Edeltävät opinnot

Taulukot -osa kurssista Tekstit, taulukot ja esitysmateriaalit.

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, harjoitukset, oppimistehtävät.
Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Lähiopetuksessa ja Repussa tarjottava materiaali.

  • No labels