Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04TAL804/2 TIETOTEKNIIKKA 2 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa itsenäisesti ratkaista laskentaongelmia ja rakentaa laskentamalleja taulukkolaskennan avulla.
  • ymmärtää tietokantojen ja tietokantakyselyiden  merkityksen taloushallinnossa.

Sisältö

Laskentamallien rakentaminen taulukkolaskennan avulla, tietokantakyselyt.

Edeltävät opinnot

 Taulukot -osa kurssista Tekstit, taulukot ja esitysmateriaalit, rinnakkaisuus Johdon laskentatoimi –kurssin kanssa.

Suoritustapa ja arviointi

Tunneilla tehtävät oppimistehtävät.
Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Lähiopetuksessa ja Repussa tarjottava materiaali.

  • No labels