Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

KOULUTUSOHJELMAN AMMATTIOPINNOT 80 OP

Vaihtoehtoiset ammattiopinnot 22 op

Vaihtoehtoiset ammattiopinnot ovat liiketalouden alan ammattiopintotasoisia opintoja. Katso kuvaukset kuluvan vuoden Liiketalouden vaihtoehtoisten ammattiopintojen opinto-oppaasta. Vaihtoehtoisten ammattiopintojen tarjonta vaihtuu vuosittain.

  • No labels