Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04TAL802/1 VERO-OIKEUS 3 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • saa yleiskuvan verojärjestelmästä sekä verotusta koskevien normien sisällöstä ja tavoitteista
  • ymmärtää oman henkilökohtaisen verotuksensa perusteet ja verotusmenttelyn sekä osaa hakea muutosta verotukseensa.

Sisältö

Verotuksen normilähteet, verotusmenettely ja muutoksenhaku, luonnollista henkilöä koskettavat verot.

Edeltävät opinnot

Liiketoimintaoikeus.

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, oppimistehtävät ja kirjallinen tentti. Tehtävien painoarvo 30 %.

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Luentojen edetessä ilmoitettava Verohallinnon sähköinen materiaali (pääosin tuorein versio  Henkilöverotuksen käsikirjasta)  erikseen mainituin osin.

  • No labels