Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

OPINTO-OPAS 2013-2014

KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 op

 

 

 

 

 

01SUO Asiantuntijaviestintä 4 op

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUOTSIN KIELI 3 op

 x

 

 

 

 

  • 01RUOK kirjallinen osio (1,5 op)

 

 

 

 

 

  • 01RUOS suullinen osio (1,5 op)

 

 

 

 

 

01ENG Englannin kieli ja viestintä 3 op

 x

 

 

 

 

01PJYT Yrittäjyysopinnot 4 op

 

 x

 

 

 

MONITORIN YHTEISET OPINNOT 35 OP

 

 

 

 

 

Tietokone työvälineenä 10 op

 

 

 

 

 

47YOTK003 Tietokoneen käyttö 3 op

 x

 

 

 

 

47YOKJ004 Järjestelmät ja laitteistot 4 op

 x

 

 

 

 

47YOY1003 Ympäristö-ICT projekti 1 3 op

 x

 

 

 

 

Johdanto järjestelmien kehitykseen 15 op

 

 

 

 

 

47YOPR004 Ohjelmoinnin perusteet 4 op

 x

 

 

 

 

47YOMT004 ICT-Matematiikka 4 op

 x

 

 

 

 

47YOWW004 WWW-tuotanto 4 op

 x

 

 

 

 

47YOY2003 Ympäristö-ICT projekti 2 3 op

 x

 

 

 

 

Yritysjärjestelmät 10 op

 

 

 

 

 

 47YOJV004 Olio-ohjelmoinnin perusteet 4 op  x   
 47YODB003 Tietokantojen perusteet 3 op  x   
 47YOY3003 Ympäristö-ICT projekti 3 3 op  x   
 LIIKETALOUDEN ALAN PERUSOPINNOT 21 OP     
 Toimiva yritys 21 op     

04LII602/2 Henkilöstö 4 op

 x    
04LII301/3 Taloushallinto 4 op x    

04LII602/4 Asiakassuhteet ja markkinointi 4 op

 x    

04LII602/5 Logistiikka 4 op

 x    
 04LII802/6 Projektitoiminta 5 op x    

AMMATTIOPINNOT 70 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Pakolliset ammattiopinnot 30 op

 

 

 

 

 

ICT:n hyödyntäminen liiketoiminnassa 15 op

 

 

 

 

 

47AOLT005 Liiketoimintaprosessit ja tietojärjestelmät 5 op

 

 x

 

 

 

47AOTS005 Tietojärjestelmäsuunnittelu 5 op

 

 x

 

 

 

 47AOEN005 ICT-ammattilaisen englanti 5 op (integroitu)  x   

Information Systems Development Process 15 ECTS

 

 

 

 

 

47AOSD005 Practices in Information Systems Development 3 ECTS

 

 

 x

 

 

47AOPR010 ICT Project 8 ECTS

 

 

 x

 

 

47AOPME04 Project Management English 4 ECTS (integrated)

 

 

 x

 

 

Vaihtoehtoiset ammattiopinnot 40 OP

 

 x

 

 

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP

 

 

 

 

 

HARJOITTELU 30 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

HARJOITTELU 30 OP

 

 

 

 

 

TUTKIMUS-, KEHITYS- JA INNOVAATIOTAIDOT 25 OP

 

 

 

 

 

Tutkimusorientaatio 10 op

 

 

 

 

 

04TUT601 Tutkimusprosessi 5 op

 

 

 

 

 

04TUT602/1 Kvantitatiiviset menetelmät ja raportointi 5 op

   

 x

 

04TUT603/1 Kvalitatiiviset menetelmät ja raportointi 5 op

    x 

OPINNÄYTETYÖ 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

OPINNÄYTETYÖ 15 OP

 

 

 

 

 

 ops1314-lt-tietojenkasittely.pdf 23.4.2013

  • No labels