Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

47YOPR004 OHJELMOINNIN PERUSTEET 4 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää tietokoneohjelman perustoiminnot ja -käsitteet
  • hallitsee ohjelman perusrakenteet ja perustietorakenteet
  • perehtyy yhteen ohjelmointikieleen
  • osaa ratkaista yksinkertaisia ohjelmointiongelmia
  • osaa toteuttaa pieniä sovelluksia.

Sisältö

Ohjelman perustoiminnot ja -rakenteet, aliohjelmat ja funktiot, tietotyypit ja perustietorakenteet, taulukoiden ja tiedostojen käsittely, ohjelman kirjoittaminen ja testaus.

Suoritustapa ja arviointi

1. Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla, yksilö- ja ryhmätehtävät.
2. Etäopetus: Itsenäinen tehtäväpaketti.
Arviointi asteikolla 1 – 5.

Opiskelumateriaali

Lähiopetuksessa ja Repussa tarjottava materiaali.

  • No labels