Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

47YOWW004 WWW-TUOTANTO 4 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • hallitsee WWW-dokumenttien rakenteet
  • hallitsee kuvauskielten keskeisimmät määrittelyt
  • osaa lisätä pientä toiminnallisuutta WWW-sivulle
  • osaa suunnitella ja toteuttaa WWW-sivustoja
  • ymmärtää esteettömyyden ja käytettävyyden merkityksen.

Sisältö

(X)HTML, CSS, käytettävyys, esteettömyys.

Suoritustapa ja arviointi

1. Lähiopetus: Aktiivinen osallistuminen lähiopetustunneilla, yksilö-, pari- ja ryhmätehtävät, kurssikoe.
2. Etäopetus: Itseopiskelua ja oppimistehtäviä.
Arviointi asteikolla 1–5.

Opiskelumateriaali

Lähiopetuksessa ja Repussa tarjottava materiaali.

  • No labels