Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

OPINTO-OPAS 2013-2014

KOULUTUSOHJELMAN SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT 45 OP

1

2

suoritusvuosi

Kaikille pakolliset yhteiset syventävät ammattiopinnot

 

 

 

Liiketoiminnan johtaminen 20 op

 

 

 20

04YLT901/8 Liiketoiminnan strateginen johtaminen 5 op

5

 

 

04YLT202 Process and project management 5 op

5

 

 

04YLT901/4 Responsible business management 5 op

5

 

 

04YLT203 Verkostot ja asiakkuuksien johtaminen 5 op

 

5

 

Työyhteisön johtaminen 10 op

 

 

 10

04YLT204 Strategic knowledge and competence management 5 op

5

 

 

04YLT205 Työhyvinvointi ja työyhteisön kehittäminen 5 op

 

5

 

Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 15 op

 

 

 15

04YLT902/1 Tutkimusmenetelmät kehittämisen välineenä 5 op

5

 

 

04YLT902/2 Tutkiva ja kehittävä viestintä 5 op

5

 

 

04MIB301 Foresight methods and future workshops 5 op

5

 

 

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP

 

 

 

Liiketalouden alan oma tarjonta

 

 

 

04YLT907 Henkilöstö- ja muutosjohtaminen 5 op

   

04YLT906 Operatiivinen johtaminen 5 op

   

04YLT904 Contemporary Views on Business 5 op

 

 

 

04YLT905 Contemporary Views on Business 10 op

 

 

 

Master’s Degree Programme in International Business Management –koulutusohjelman opintojaksot

 

 

 

 

 

 

   
   
   
   
   

Vuosittain vaihtuva/jatkuvasti täydentyvä vapaasti valittavien opintojaksojen tarjonta

   

LAMKin muiden alojen ylempien AMK-tutkintojen

ja erikoistumisopintojen opintojaksotarjonta

 

 

 

Muotoilun koulutusohjelman opintojaksot

 

 

 

Palveluliiketoiminnan koulutusohjelman opintojaksot

   

Sosiaalialan koulutusohjelman opintojaksot

 

 

 

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelman opintojaksot

   

Master’s Degree Programme in Interior Design opintojaksot

   

Master’s Degree Programme in Environmental Technology  opintojaksot

   

Palvelumuotoilun – Service Design erikoistumisopinnot

   

FUAS ammattikorkeakoulujen (Hämeen ammattikorkeakoulun ja Laurea ammattikorkeakoulun)

ylempien AMK-tutkintojen ja erikoistumisopintojen opintojaksotarjonta

   

Muiden ammattikorkeakoulujen ylempien AMK-tutkintojen

ja erikoistumisopintojen opintojaksotarjonta

   

Yliopistojen maisteriohjelmien opintojaksotarjonta

   

Ulkomaisten yliopistojen maisteriohjelmien opintojaksotarjonta

   

OPINNÄYTETYÖ 30 OP

  

 

aikuops1314-lt-yamk.pdf 22.08.2013

  • No labels