Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Liiketoiminnan johtaminen 20 op

Osaamistavoitteet                                

Opiskelija

  • ymmärtää liiketoiminnan kehittämisen merkityksen
  • osaa kehittää oman organisaationsa toimintaa soveltuvin menetelmin
  • osaa mallintaa prosesseja sekä projektoida kehittämishankkeen ja johtaa sitä
  • osaa hyödyntää toiminnassa vastuullisen liiketoiminnan periaatteita
  • ymmärtää asiakaskeskeisyyden ja verkostoitumisen merkityksen liiketoiminnan tärkeimpinä menestystekijöinä
  • osaa hyödyntää erilaisia suhdeverkostoja.
  • No labels