Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04YLT202  PROCESS AND PROJECT MANAGEMENT 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • hallitsee prosessien mallintamisen
 • osaa suunnitella, kuinka prosesseja voidaan parantaa
 • osaa käyttää yleisimpiä laatutyökaluja prosessien parantamisessa
 • osaa käyttää yleisimpiä projektinhallinnan työkaluja
 • osaa suunnitella prosessin kehittämisprojektin
 • osaa soveltaa prosessi- ja projekti- ja muutosjohtamisen periaatteita.

Sisältö

 • prosessiajattelu ja prosessin mallintaminen
 • prosessin parantaminen
 • prosessijohtaminen
 • projektijohtaminen

Suoritustapa ja arviointi

Ennakkotehtävä(t), lähiopetus, verkkotyöskentely ja oppimistehtävä(t). Opintojakson arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen lähi- ja virtuaaliopetukseen sekä oppimistehtävien suorittamiseen.

Arviointi asteikolla 0-5.

Opiskelumateriaali

Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali.

 • No labels