Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04YLT204 STRATEGIC KNOWLEDGE AND COMPETENCE MANAGEMENT 5 ECTS

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa tunnistaa, arvioida ja kehittää omaa ja organisaation osaamista
  • ymmärtää osaamisen ja osaamispääoman merkityksen organisaation toiminnassa.

Sisältö

Osaamisen ja tietämyksen johtaminen ja kehittäminen opiskelijan oman osaamisen kehityskaaren kannalta ja organisaation näkökulmasta. Osaamisen merkitys liiketoiminnan toteuttamisen ja kehittämisen kannalta sekä strategiaa luovana ja toteuttavana tekijänä.

Suoritustapa ja arviointi

Tämä opintojakso totutetaan osittain englanniksi yhdessä Liiketalouden alan Master’s Degree Programme in International Business Management –koulutusohjelman kanssa.

Ennakkotehtävä(t), lähiopetus, verkkotyöskentely ja oppimistehtävä(t). Opintojakson arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen lähi- ja virtuaaliopetukseen sekä oppimistehtävien suorittamiseen.

Arviointi asteikolla 0-5.

Opiskelumateriaali

Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali.

  • No labels