Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP

Vapaasti valittavat opinnot voidaan valita Liiketalouden alan tai Lahden ammattikorkeakoulun muiden koulutusalojen ylempien ammattikorkeakoulututkintojen ja/tai erikoistumisopintojen opetustarjonnasta. Opintoja voidaan valita myös muiden kotimaisten ja ulkomaisten ammattikorkeakoulujen ylempien ammattikorkeakoulututkintojen ja yliopistojen maisteriohjelmien opetustarjonnasta. Vapaasti valittavat opinnot tulee hyväksyttää ennen niiden suorittamista yliopettajalla osaksi opintosuunnitelmaa ja niiden tulee linkittyä liiketoimintaosaamiseen ja/tai opinnäytetyön aiheeseen.

  • No labels