Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


AD-TUNNUS
AD-tunnuksella tarkoitetaan Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ja henkilöstön käytössä olevia mikroverkon tunnuksia, joilla pääsee koulun verkkoon ja Reppu-sivuille. Lisätietoja www.lamk.fi/opiskelijalle/verkkopalvelut/ad

ADOBE CONNECT (AC)
Viestintä- ja etäopetusjärjestelmä, jonka avulla pidetään videoneuvotteluja ja verkkoluentoja internet-yhteyttä hyödyntämällä. Verkkokokouksien aikana voidaan tarvittaessa välittää liikkuvaa kuvaa, ääntä sekä jakaa tiedostoja ja sovelluksia. AC:tä käyttääksesi sinulla tulee olla internet-yhteys, www-selain ja selaimessa Adobe Flash Player. Ohje

AIKUISKOULUTUS
on aikaisemmalle ammatilliselle tutkinnolle pohjautuvaa ja AMK-tutkintoon johtavaa koulutusta, AMK-tutkinnon jälkeen suoritettavia erikoistumisopintoja, ylempään AMK-tutkintoon (YAMK) johtavaa koulutusta, avointa ammattikorkeakouluopetusta ja erilaisia työelämän henkilöstölle suunnattuja täydennyskoulutusopintoja.

ALUMNI
Lahden ammattikorkeakoulusta valmistunut opiskelija. Sanaa käytetään varsinkin toiminnassa, jossa pyritään korkeakoulun ja sen entisten opiskelijoiden väliseen yhteydenpitoon (alumnitoiminta).

AMMATTIOPINNOT
Koulutusala- ja ohjelmakohtaisia opintoja, jotka tähtäävät opiskelijan valitseman suuntautumisalan erityisosaamiseen. Voivat olla yhteisiä, vaihtoehtoisia, perus- tai syventäviä opintoja. 

ARVIOINTI
Opintojaksot arvioidaan Lahden ammattikorkeakoulussa asteikolla 0–5 (K5=kiitettävä, H4 ja H3=hyvä, T2 ja T1=tyydyttävä, 0=hylätty). Osa suorituksista arvioidaan periaatteella hyväksytty/hylätty.

ARVOSANAN KOROTUS
Hyväksytty suoritus on mahdollista uusia yhden kerran vuoden kuluessa ensimmäisestä tenttipäivästä.

AVOIN AMK
Avoin ammattikorkeakoulu.
Lisätietoja www.lamk.fi/avoin-amk

  • No labels